Det sker....


Kirkevandring

Søndag den 6. oktober 2013 fra Fredensborg Slotskirke til Grønholt Kirke.

Program:

Kl. 13.00:           Fredensborg Slotskirke Lars Tjalve giver en orientering
                           om Slotskirken.

Kl. 13.30:           Kirkevandring fra Slotskirken gennem Grønholt Vang til 
                           Grønholt Præstegård.  ( ca. 6 km.)

Kl. 15.00:           Traktement i Grønholt Præstegård.

Kl. 16.00:           Gudstjeneste i Grønholt Kirke ved Simon A. Drigsdahl.

 

Det sker i Fredensborgkirkerne

KONFIRMATIONER I FORÅRET 2021

Datoer for og information om tilmelding til konfirmation i foråret 2021 samt oplysninger om konfirmandundervisning, kan nu ses ved at følge linket her. Siden åbner i et nyt vindue.

VI SØGER EN NY KOLLEGA TIL VORES KIRKETJENER

Vi søger en deltidskirketjener med tiltrædelse den 1. januar 2020, og du kan se den opslåede jobannonce på Jobnet ved at følge dette link.  Siden åbner i et nyt vindue.

Ansøgningsfristen er fredag den 8. november 2019 kl. 12.00.

MINIKONFIRMANDER FORÅRET 2020

Så er der nyt om det kommende forløb for Minikonfirmander for børn fra 3. klasse i Asminderød og Grønholt Sogne. Læs mere om det her!

TILMELDING TIL KIRKERYTMIK 2019/2020 ER ÅBEN!

Det er stadig muligt at tilmelde de små til denne sæsons kirkerytmik! Læs mere her!

SPIREKOR, NORDSJÆLLANDS KORSKOLE SAMT FREDENSBORG SLOTSKIRKES PIGEKOR

Tilmelding til Spirekor, Børnekor og Juniorkor for næste sæson er åben. Følg venligst disse links:

Ønsker man at blive optaget i Nordsjællands Ungdomskor eller Fredensborg Slotskirkes Pigekor skal man rette henvendelse til korleder Cille Buch, idet der kræves en optagelsesprøve.

NU ER ASMINDERØD KIRKE OGSÅ BLEVET EN GRØN KIRKE

Asminderød kirke er nu blevet en del af netværket Grøn Kirke, som er et netværk af over 100 danske kirker og kirkelige organisationer. Det betyder bl.a., at vi gør en aktiv indsats for at værne om Guds skaberværk, som en naturlig del af den kristne verdensopfattelse. Læs hele artiklen om Asminderød kirke her, hvor du også kan finde flere oplysninger om Grøn Kirke.

SAVNER DU NYHEDSBREVET?

I forbindelse med den nye persondatalov skal du bekræfte, at du stadig ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Modtager du ikke længere  nyhedsbrevet, kan du klikke her for at tilmelde dig.

Ophavsret: